יעדי המחוז לשנת 2014

א. המשך שיפור והטמעת הידע וההתמקצעות של עובדי המחוזות בזכויות הנכים ובהוראות אגף השיקום.

ב. המשך פיתוח והעמקת השירותים והפעילויות לנכים בפריפריות בתחומי השיקום, הספורט, התרבות והחברה ושילובם בבתי הלוחם.

ג. קידום הטבות לחברי הארגון.

ד. סיוע לשילוב נכים בתעסוקה במוסדות ובמפעלים בשיתוף משרד התמ"ת.

ה. קיום פעילויות מותאמות לציבור הדתי.

ו. קידום חקיקה למען שיפור זכויות הנכים.

ז. הטמעת מערכת זכויות נכים במחוזות ובמטה הארגון.

ח. המשך תיעוד והנצחת סיפורי לוחמים חברי הארגון ומורשת קרב וקיום סיורי מורשת.

ט. המשך מיקוד ופיתוח שירותים ופעילויות לנכים צעירים.

י. הטמעת תהליך הטיפול בתלונת חבר.

יא. הרחבת השירותים לנכים המרוחקים מבית הלוחם בתחומי השיקום, הספורט, התרבות וכו'.

יב. שיפור תדמית המחוז בקרב חברי הארגון וכלל הציבור.

יג. הרחבת הקשר עם נכים בני המיעוטים.